Werkwijze

Plan van Aanpak – Technische installaties

Onze werkwijze is gestructureerd en doelmatig. Het opstellen van een sterk dossier vergt een helder begrip van uw noden en wensen. De samenwerking start daarom eerst met een grondig overleg. Gedurende het designproces voorzien wij u tevens van gepast advies en fungeren wij altijd als een centraal aanspreekpunt. Op die manier komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. Bekijk zeker ook onze projecten of contacteer ons voor meer informatie

Onze technische installaties ontwikkelen zich volgens 4 stappen:

1. Overleg

Wij gaan in diep overleg met u, graven naar uw wensen en noden en kijken naar wat realiseerbaar is binnen de grenzen van de technische mogelijkheden. Deze analyse vormt het fundament voor het ganse project.

3. De studie

Na het akkoord stellen we samen met u de definitieve planningen op. We starten met het schrijven van de lastenboeken, het definitief uitwerken van de plannen en materiaallijsten en we maken de nodige berekeningen voor een stabiele kostenraming. Tevens bieden wij ondersteuning bij de aanbestedingen.

2. Visualisatie in 3D

Een belangrijk onderdeel van overzichtelijke en begrijpbare documenten voor zowel u als bouwheer, als de installateurs, is de visuele ondersteuning van de technische beschrijvingen. Dat doen we a.d.h.v. duidelijke schema’s, plannen en fotomateriaal in 3D.  

4. Projectmanagement

Een goede opvolging van de uitvoeringen en installaties is een belangrijke pijler van onze werkwijze. Wij steunen daarbij op de praktische ervaring van het team uit hun eerdere werkomgevingen. Daardoor voorzien we snel eventuele obstakels en kunnen we die efficiënt oplossen. Zo blijven we trouw aan onze visie.

Lees meer over V¨rtgang