Technische installaties

Studie, design & coördinatie

Studie, design & coördinatie

Als ontwerp- & projectmanagementbureau in Turnhout verzorgt ons team de studie, het design en de coördinatie van technische installaties bij grote bouwprojecten. We zijn Vörtgang, we doen het anders, de tijd vooruit. 

We leren gebouw(en) door en door kennen. We optimaliseren proactief met dynamische simulaties voor een efficiënte installatie van de technieken. Met de focus op de implementatie van praktisch inzicht bij het opstellen van uw aanbestedingsdossiers. Maatwerk is hier de standaard, geen meerwerk.

Vörtgang Technische installaties 1

Onze expertise

  1.   HVAC
  2. Sanitair
  3. Elektriciteit
  4. Sprinklerinstallaties
  5. Liftinstallaties
  6. Rook- en Warmteafvoer (RWA)

Bouwteam

Samenwerking is key. Voor een project zonder zorgen – van engineering tot installatie – werken we bij voorkeur in een bouwteam. We gaan meteen aan tafel met architecten, aannemers en andere uitvoerders. We delen onze kennis, communiceren en coördineren. Dit in het belang van het eindresultaat: een gestroomlijnd ontwerpproces dat perfect kan worden uitgevoerd. 

3D & BIM

Onze flow is rechtlijnig, ons werk out of the box

Zo doen we het

Design & Build

Design & Build, onze dada: één partij verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de opvolging van uw bouwproject. Geen formele scheiding tussen ontwerp- en uitvoeringsdisciplines, wel een integrale aanpak. Uw voordelen? Lagere definitieve projectkosten, een snellere oplevering en een vermindering van de risico’s.